Điều khoản

Nội quy diễn đàn

NỘI QUY DIỄN ĐÀN

1. Khi truy cập và sử dụng Diễn đàn Văn phòng điện tử (Diễn đàn), bạn phải tuân theo các Điều khoản – Điều kiện (Điều khoản – Điều kiện của Diễn đàn), Điều khoản – Điều kiện của Trang web và các hướng dẫn sử dụng được bộ phận quản trị và quản lý cung cấp theo từng thời điểm, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

2. Diễn đàn được thiết kế dành cho các Thành viên trong nội bộ Tổng Công ty (Thành viên), được phân quyền tùy theo mục đích sử dụng, có thể hoạt động riêng cho từng phòng ban/đơn vị trong nội bộ công ty Webmaster Shaven.

điều khoản dịch vụ
Điều khoản dịch vụ diễn đàn thiết kế website và dịch vụ SEO

Tất cả các suy nghĩ và ý kiến được bày tỏ trên Diễn đàn là suy nghĩ và ý kiến của các thành viên tham gia. Bộ phận quản trị/quản lý sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin hay bất kỳ quan điểm, ý kiến của các thành viên được đăng tải trên diễn đàn.

3. Các nội dung, bình luận của bạn có thể sẽ được ban quản trị/quản lý kiểm duyệt, nếu thấy không phù hợp có thể xóa bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.

4. Về các dữ liệu, văn bản, email, tập tin, tên, chân dung, logo, ảnh minh họa, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh, HTML (hay các mã thiết kế trang web), bản đồ hình ảnh, phần mềm ứng dụng và các nội dung, tài liệu khác được đăng tải lên, hoặc truyền bá từ bạn hay người đại diện cho bạn trên trang web và Diễn đàn (Nội dung do người dùng tạo ra), nghĩa là bạn đã hiểu và đồng ý sẽ chịu trách nhiệm về:

Dữ liệu thành viên
Tuân thủ các quy định về dữ liệu của người đăng ký.

(1) Tính phù hợp, việc cài đặt, cấu hình, việc đăng lên, tải về, sử dụng, vận hành, truyền bá, tính chính xác và hợp pháp.

(2) Bản sao lưu các Nội dung do người dùng tạo ra và bất kỳ các dữ liệu hoặc tập tin nào khác, ngoại trừ có sự đồng ý của bộ phận quản trị/quản lý diễn đàn.

5. Bạn ủy quyền và cấp phép cho Diễn đàn được phép sao chép, tái bản, truyền thông, phân phối, thực hiện và đăng tải “Nội dung do người dùng tạo ra” với mục đích cung cấp cho Diễn đàn, trang web và các dịch vụ liên quan đến bạn.

6. Bạn đảm bảo rằng “Nội dung do người dùng tạo ra” và việc sử dụng các nội dung này của bạn tại Diễn đàn:

(1) Tuân thủ tất cả các Luật định áp dụng;

(2) Không dùng ngôn ngữ tục tiểu, khiếm nhã, không phù hợp nội dung, mang tính bạo lực quá khích, sai lệch, sai lạc, dối trá, không trung thực hoặc bôi nhọ danh dự;

(3) Không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền lợi khác của bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào;

(4) Không bao gồm các nội dung khiêu dâm, khỏa thân, các nội dung liên quan đến tình dục hoặc bất kỳ các hình thức có liên quan;

(5) Không làm hại đến máy chủ của Văn phòng điện tử hoặc các máy chủ khác trên Internet;

(6) Không chứa bất kỳ tài liệu có nội dung Spam.

(7) Không được quảng cáo các nội dung không phù hợp.

(8) Không bao gồm các tài liệu hoặc các nguồn liên quan đến việc lấy cắp dữ liệu, vi rút, phi chính phủ, hoặc quảng bá hoặc tham gia với mục đích làm hại đến các trang web trên Internet hoặc các nhà cung cấp dịch vụ Internet.

7. Diễn đàn có thể loại bỏ, chỉnh sửa, thay thế hoặc từ chối quyền truy cập đến bất kỳ các “Nội dung do người dùng tạo ra” mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng của mình nếu:

(1) Theo ý kiến từ Ban lãnh đạo hay từ người dùng báo cáo về nội dung.

(2) Theo ý kiến từ Diễn đàn, “Nội dung do người dùng tạo ra” là khiêu dâm, gây khó chịu, khiếm nhã, bạo lực quá mức, không hợp pháp, sai lệch hoặc bôi nhọ danh dự, hoặc các hình thức khác không chấp nhận được, có thể gây phiền phức hoặc có thể bị phản đối.

8. Các tin nhắn điều được gởi riêng cho người nhận, người nhận không được phép công khai trên diễn đàn, nếu chưa được sự kiểm duyệt của bộ phận quản trị/quản lý diễn đàn.

Diễn đàn có quyền di chuyển, khóa chủ đề,  và quản lý cấu trúc thông tin nói chung trên diễn đàn sao cho phù hợp.

9. Các thành viên không được phép sử dụng diễn đàn làm công cụ quảng cáo hay tạo các bài viết mang tính chất quảng cáo cho việc cá nhân.

10. Chức năng Báo cáo, chức năng Liên hệ với bộ phận quản trị/quản lý diễn đàn là nơi các Thành viên có thể báo cáo hoặc thảo luận các hành vi không phù hợp của các thành viên khác.

Bất kỳ sự trao đổi nào mang tính công kích về hành vi của 1 thành viên trong diễn đàn 1 cách công khai điều sẽ bị loại bỏ.