About US

Chúng tôi là nhữn webmaster làm công việc tự do nhưng hôn nay chúng tôi quy tụ lại với nhau và tạo nên một website để chia sẻ những tin tức về thế giới web và SEO cho các bạn.

Mong là trang web này sẽ giúp các bạn mới hiểu rõ hơn về ngành này và có định hướng cụ thể trong con đường học web và củng cố kiến thức cho các bạn đã biết cũng như chia sẻ những điều thú vị cho các pro.

Hãy chia sẻ chúng tôi để góp phần xây dựng một trang web hiện đại và đầy tính nhân văn.